Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Końskie, 30.04.2024r

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

BEATA GRUSZKIEWICZ PRACOWNIA RTG

ul. Strażacka 20/2

26-200 Końskie

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 ze zm. / zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; decyzja ŚPWIS nr NHR.9026.48.2016 z dn. 28.11.2016 / aparat stomatologiczny wewnątrzustny: X-MIND AC; producent: Satelec / stomatologiczny panoramiczny + CBCT: Pax – i 3D ceph; producent: Vatech / płucno-kostny: Polyrad Premium; producent: Vatech
  • uruchamianiu pracowni decyzja ŚPWIS nr NHR.9026.48.2016 z dn. 27.11.2016

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierza środowiskowego – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe / Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 ze zm. /

– dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi w ciągu roku kalendarzowego:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące /Dz. U. 2021 poz. 1657/ na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że wyżej wymieniona działalność , w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Kierownik i Inspektor Ochrony Radiologicznej:

Beata Gruszkiewicz

nr uprawnień 236 R/2019

Aktualizowano dn. 30.04.2024 r.

W dniu 15.11.2023 r. firma GL Center wykonała testy specjalistyczne aparatów RTG potwierdzające prawidłowe działanie sprzętu.

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 9:00 - 17:00
sobota: 9:00-12:00

Jak do nas trafić?