Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia RTG Beata Gruszkiewicz, z siedzibą ul. Strażacka 20/2, 26-200 Końskie, reprezentowanym przez właściciela pracowni Beatę Gruszkiewicz NIP 658-104-81-28 tel: 609 405 538,

2. Cel przetwarzana danych.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania praw i obowiązków wynikających z profilu działalności firmy tj. wykonywanie badań diagnostycznych z wykorzystaniem promieni rentgenowskich -zdjęć RTG.

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.

4. Okres przechowywania danych:

Dane są przechowywane do celów archiwalnych przez okres 10 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do których były one wykorzystywane. Dane elektroniczne są przetwarzane bezterminowo.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotowi dostarczającemu i serwisującemu aparaturę rentgenowską wraz z system informatycznym wykorzystywanym przez Administratora ,
 • podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie odrębnych umów o powierzeniu danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 • innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Zgodnie z art.6 pkt 1 lit. a i b oraz art. 9 pkt 2 lit. a w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji usługi wykonania diagnostyki obrazowej – zdjęcia RTG.

8. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym. Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 9:00 - 17:00
sobota: 9:00-12:00

Jak do nas trafić?